O Agenciji

O Agenciji
Agencija za posredovanje E.R.M. Company doo Cazin osnovana je 2015.godine i posjeduje licencu Ministarstva rada i socijalne politike FBiH te djeluje u okviru Uredbe o privatnim agencijama za zapošljavanje koju je donijela Vlada FBiH.

Osnovna djelatnost agencije je posredovanje pri zapošljavanju u Austriju i Njemačku kod poslodavaca s kojima su sklopljeni ugovori.

Agencija trenutno broji na stotine kandidata koji su našim posredovanjem uspješno zaposleni u zemljama EU.
Naša misija
Misija naše agencije je kvalitetom usluga i profesionalnim pristupom pružiti klijentima i poslodavcima što bolju uslugu i ugodno poslovno iskustvo.

• Želja nam je pomoći u unaprjeđenju konkurentnosti i povećanju produktivnosti na tržištu
• Naš najvažniji zadatak je identificirati i privući najbolje kandidate koji odgovaraju potrebama i željama naših klijenata (poslodavaca)
Naše usluge su besplatne za sve kandidate. Sve troškove snose poslodavci.