Usluge

Agencija ERM Company d.o.o. Cazin pruža širok spektar profesionalnih usluga posredovanja s ciljem olakšavanja Vašeg puta ka uspjehu. Fokusirani smo na zadovoljenje potreba naših kandidata, pružajući kvalitetne usluge s posebnim naglaskom na transparentnosti i efikasnosti.

Usluge koje nudimo su:

Radno mjesto

Pronalazimo sigurnog i adekvatnog poslodavca u inostranstvu.

Kurs njemačkog jezika:

Naše profesorice pružaju visokokvalitetne besplatne kurseve njemačkog jezika  za nivo A1,A2, B1,B2,C1 koji su prilagođene Vašim potrebama. Bilo da ste početnik ili želite usavršiti već postojeće znanje, nudimo prilagođene programe kako biste postigli željeni nivo jezičke kompetencije.

Organizovanje direktnog ili online kontakta između poslodavca i kandidata:

U želji da ubrzamo proces zapošljavanja i omogućimo bržu integraciju kvalifikovanih kandidata u radnu sredinu, organiziramo direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih zaposlenika. Ova usluga pruža neposrednu priliku za predstavljanje kandidata, razmjenu informacija o poslu i ocjenu potencijalne usklađenosti između kandidatovih vještina i potreba poslodavca.

Priprema dokumentacije za nostrifikaciju:

Naša stručnost obuhvaća pripremu dokumentacije za nostrifikaciju diplome u Austriji, potpunu bezbjednost i zaštitu Vaših dokumenata.

Izrada radne vize/ RWR Karte:

Za naše kandidate nadgledamo i pratimo cijeli proces odobravanja radne i boravišne vize.

Smještaj

Svaki naš kandidat po dolasku u R.Austriju ima obezbjeđen smještaj.